Mentorer

Vi har fått mye kunnskap og inspirasjon gjennom våre mentorer Siv-Jeanette Winger og Michael Winger.

(Michael var vinner av "Jakten på den 6. sans 2011")

De har delt av sin kunnskap gjenom både kurs og ved andre anledninger.

Begge utstråler en trygghet og ro som smitter over på oss andre.

Jeg anbefaler på det sterkeste å ta en titt på begge hjemmesiden til Siv-Jeanette og Michael.

Der er det nå mulig å kjøpe kurs og finne opplysninger rundt hjelpere, energier, dokumentering av overnaturlige fenomener osv.

Ta en titt på en av hjemmesidene under.

Michael Winger

 

tv medium